Bucak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Bucak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü - Hizmet Binası
   Hızla gelişen Bucak sanayisinin daha planlı ve düzenli bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla Burdur İl Özel İdaresi, Bucak Belediyesi ve Bucak Ticaret ve Sanayi Odasının katılımları ile Bucak Organize Sanayi Bölgesi için faaliyete geçilmiştir.

   OSB için 6 alternatif alan gösterilmiş, Bakanlık temsilcilerinin yapmış olduğu inceleme sonucunda 90 hektarlık 6. alternatif alan BOSB için uygun görülerek, Bakanlıktan 03.09.1996 tarihinde onay alınmıştır.
   4562 sayılı OSB kanununa göre hazırlanan kuruluş protokolümüz de, 22.01.2001 tarih, 605 sayılı Bakanlık yazısı ile sicil kayıt defterine 53 sicil numarası ile işlenerek tüzel kişiliğimiz tescil edilmiştir.

   Bucak Organize Sanayi Bölgesi, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile tüzel kişiliğine kavuşan bir Özel Hukuk Tüzel kişiliğidir.

   Bölgenin kamulaştırma işlerine 1997 yılında başlanmış olup, kamulaştırma davaları tamamlanmıştır. (1 parselin kamulaştırması idari yargıda iptal edildi, 1 adet kamulaştırma davası devam etmektedir.)

   Kamulaştırma çalışmalarının devamı sırasında,
bölgenin hâlihazır haritaları da yaptırılmıştır.

   Yerleşim amaçlı jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlattırılarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğünden onayı alınmıştır. devamı için tıklayınız...

Bucak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Tüm Hakları Saklıdır.

Adres : Çamlıca Mahallesi 1757 Sk. No:5 Bucak - BURDUR / TÜRKİYE

Tel : (0 248) 317 14 30 Faks : (0 248) 317 14 30

Bu site en iyi Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3.5+, Google Chrome 3.0+, Opera 10+ ve üzerinde görüntülenir.